Nová pravidla pro drony od roku 2021

Od 31. prosince 2020 začaly v praxi platit nová pravidla regulující provoz bezpilotních letadel, neboli dronů.

Drtivá většina bezpilotních letounů tak může do vzduchu pouze v případě, že se jejich majitelé zaregistrují u Úřadu pro civilní letectví (ÚCL). Platí to pro všechny modely, které mají váhu nad 250 gramů nebo jsou vybaveny kamerou. Týká se to tedy například i leteckých modelů. Pojem dron tak získává díky novým pravidlům obecnější význam a zahrnuje nově všechna letadla bez pilota. Nově se zavádí 3 kategorie provozu: otevřená, specifická a certifikovaná.

 

Asi největší změnou oproti současnému stavu je povinnost registrace. Neregistruje se dron, ale jeho provozovatel (zpravidla jím bude vlastník dronu). Pro provozovatele mladší 18 let provede registraci jejich jménem zákonný zástupce. Registrace je spuštěna od pátku 4. 12. 2020 a to prostřednictvím nástroje na webových stránkách https://dron.caa.cz/ spravovaných Úřadem pro civilní letectví, kde vyplníte základní informace o sobě jako o fyzické nebo právnické osobě a dále kontaktní email a telefonní číslo. Celý systém je v rámci státní správy unikátní, protože veškerá komunikace je vedena online a nezabere víc než několik minut. Registrovat se tudíž můžete odkudkoliv a kdykoliv. Navíc se zaregistrujete jen jednou, nezávisle na tom, kolik dronů provozujete, a vaše registrace bude platná ve všech státech EU po dobu stanovenou pro konkrétní kategorii. Po této době budete registraci muset obnovit.

Kategorie dronů

Jak již bylo zmíněno, drony se nyní dělí do tří kategorií: otevřené, specifické a certifikované. Liší se účelem, hmotností a vybavením. Podle toho se liší i míra regulace a požadavky pro jejich provozovatele:

  • Nejnižší, otevřená kategorie provozu dovolí létat s dronem i bez předchozího povolení úřadu ovšem při dodržení obvyklých pravidel létání (vizuální kontakt, do 120 metrů nad terénem, v bezpečné vzdálenosti od osob, budov…) a po absolvování online testu pilotem.
  • Střední, specifická kategorie provozu se týká pilotů, kteří překročují některý z limitů otevřené kategorie. Budete potřebovat zpracovat tzv. SORA – analýzu celkových rizik letu dronu a nechat ji posoudit a schválit ze strany ÚCL. (Případně bude možné podat deklaraci o shodě s tzv. standardním scénářem, nebo se můžete ucházet o tzv. LUC – dlouhodobé oprávnění schvalovat vlastní provoz.)
  • Nejpřísněji regulovaná, certifikovaná kategorie počítá s masivnějším nasazením dronů do budoucna.

 

 

Školení a registrační číslo

Součástí je školení a následné otestování dálkově řídících pilotů. To se týká otevřené kategorie online, pro zbylé dvě je pak nezbytná osobní účast na úřadu. Provozovatel získá unikátní identifikační číslo, kterým označí všechny své drony. Dosavadní povolení pro komerční subjekty zůstane v platnosti do konce roku 2021. Zatím zůstanou stejné vymezené prostory, kde je povoleno nebo zakázáno dronům létat. Příští rok se tyto prostory budou upravovat.

Po registraci v rámci systému obdržíte registrační číslo, které musí být uvedeno na všech dronech, které vlastníte, včetně těch soukromě zhotovených. Registrační číslo provozovatele by mělo být ve formátu: CZE jako kód členského státu, následovaný 12 alfanumerickými znaky generovanými systémem, kontrolním součtem a třemi neveřejnými znaky. Celý tento řetězec je součástí registračního čísla provozovatele. Toto číslo také musíte nahrát do „systému identifikace na dálku“, pakliže je jím váš dron vybaven. Registrační číslo na dron umístíte buď formou nálepky, nebo jiným způsobem umožňujícím jeho snadnou identifikaci a rozeznání.

Výjimky

Nemusíte se registrovat, pokud váš dron váží méně než 250 g a přitom: 1. nemá kameru nebo jiný senzor schopný jakkoli zachycovat osobní údaje, nebo 2. se jedná o hračku. Tou se rozumí dron, který je již předem vyvinutý jako zařízení určené k hraní pro děti do 14 let, je identifikován základním označením CE a je na něm uvedeno, že odpovídá směrnici č. 2009/48/ES. Naopak dron, který hračkou není, by měl být na obalu jasně označen štítkem „14+“. Jakkoliv může být nyní ještě rozlišení označení hraček nejasné, doporučujeme všem uživatelům důkladně pročíst návod, kde by příslušné informace měly být uvedeny.

Detailnější informace naleznete na webu www.letejtezodpovedne.cz, kde Řízení letového provozu ČR poskytuje pokyny k bezpečnému používání dronů.

Použité zdroje:

https://www.caa.cz/news/zakladni-informace-ke-zmenam-v-regulaci-dronu-od-31-12-2020/

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/clanek/nova-pravidla-pro-drony-plati-od-silvestra-bez-registrace-letat-nepujde-40346480

https://www.robotworld.cz/blog/nova-legislativa-pro-provoz-dronu-platna-od-31-12-2020